Работно облекло

Операционни чаршафи

Водонепромукаем, гумиран калъф за дюшеци

Водонепромукаем, гумиран калъф за матрак с ципВодонепромукаем, гумиран калъф за матрак с цип Водонепромукаем, гумиран калъф за матрак с ципВодонепромукаем, гумиран калъф за матрак с цип Водонепромукаем, гумиран калъф за матрак с ципВодонепромукаем, гумиран калъф за матрак с цип

Паравани за болничен инструментариум

 Полиетиленов параван с ластик за предпазване на болничен инструментариум.